ZİYARETÇİ KURALLARI

 • Mesai saatleri içindeki ziyaretler her gün öğlenden sonra başlar.
 • 10 yaşından küçük çocukların vücut direnci büyüklerden daha zayıf olduğundan hasta ziyaretlerine getirilmeleri gözbebeğimiz çocuklarımızın sağlığı için zararlıdır. Bu nedenle çocuk ziyaretçi getirilmemesi rica olunur.
 • Ziyarete gelirken yiyecek ve canlı çiçek getirilmeyecektir.
 • Ziyaret esnasında hasta yataklarına oturmayınız ve yüksek sesle konuşup diğer hastaları rahatsız etmeyiniz.
 • Ziyaretçiler hastane içinde tütün ve alkollü içecekler kullanmaz. Kullananlar hakkında yasal hükümler uygulanacaktır.
REFAKAT KURALLARI
 • Refakatçiler hastane kurallarına uyacaklardır. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir. Ancak hastanın refakat ihtiyacı hekimi tarafından gerekli görülürse hastane başhekimliğinin onayı ile kabul edilir.
 • Refakatçiler(hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmayacaktır.
 • Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutar, hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılayacaktır.
 • Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması şarttır. Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması; doktor vizite saatlerinde ve saat 23.00 den sonra kapatılması gerekir.
 • Refakatçi değişimlerinden servis hemşireleri haberdar edilecektir.
 • Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaların hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.
 • Refakatçiler hastane dâhilin de tütün ve alkollü madde kullanmayacaktır.Kullanılması dahilinde gerekli cezai yaptırım uygulanır.
 • Refakatçiler hastaya yiyecek, içecek getirmeyecek, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek, içecek vermeyecektir.
 • Refakatçiler hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmayacak, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmeyeceklerdir.
 • Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğunda hemşireye haber verecektir.
© Telif Hakkı - Güney Göz Hastanesi - Muğla - Tasarım Çizgi Ajans
Call Now Button